Tin tức
[Hướng dẫn] Cắt và tối ưu hình ảnh cho banner trên web
[Hướng dẫn] Cắt và tối ưu hình ảnh cho banner trên web
Tại sao phải cắt (crop) và tối ưu (optimze) hình ảnh. Hướng dẫn sử dụng picresize.com
12